Naar de content

We blijven Cobee verbeteren!

14 oktober 2020

We blijven Cobee verbeteren! Wat hebben we veranderd? Waar zitten de upgrades?

> ALGEMEEN
We hebben aanpassingen gedaan in de programmering wat maakt dat iedere pagina die je bezoekt sneller laadt.

De volgorde van het projectenoverzicht hebben we aangepast. Eerst worden de open projecten getoond. De open projecten staan in chronologische volgorde van nieuw naar oud. Het nieuwste open project staat bovenaan in het projectenoverzicht.
Na de open projecten worden de afgeronde projecten getoond. Ook de afgeronde projecten staan in chronologische volgorde.

Het aantal adresregels per pagina wordt onthouden, fijn! Na een keer instellen van het gewenste aantal adresregels per pagina wordt het aantal adressen per pagina in ieder menu-item en in iedere module op deze manier getoond.

> ADRESSEN
Per adres wordt een communicatiedossier opgebouwd. In het dossier per adres wordt alle verstuurde correspondentie opgeslagen. Ook de documenten die zijn gekoppeld aan het adres worden hier nog eens opgeslagen. En aan een adres zijn ook notities toe te voegen.

Je kunt nu per project bepalen of dat je het dossier ook beschikbaar wilt stellen voor de bewoners. Mag de bewoner ook het communicatiedossier van zijn of haar adres inzien? Op de bewonerspagina en in de app wordt een extra tegel – de tegel Dossier – getoond. De bewoner kan via het dossier zien wat, wanneer en hoe er met hem of haar is gecommuniceerd.

> PROJECTINSTELLINGEN
Bij een nieuw ontvangen bericht of een ingevulde enquête in een project verstuurd Cobee automatisch een melding per e-mail. We hebben nu de mogelijkheid om meerdere e-mailadressen toe te voegen voor ontvangst van de meldingen. Scheid de verschillende e-mailadressen met een komma en de meldingen komen op alle ingevulde e-mailadressen binnen.

De e-mailadressen kunnen worden toegevoegd in het veld Meldingen project mailen naar: in het menu-item Projectinstellingen – Algemeen.

> CORRESPONDENTIE
Hebben bewoners de voorkeur aangeven om correspondentie te ontvangen per e-mail? Dit is nu inzichtelijk in het adressenoverzicht in de module Correspondentie. Wanneer een bewoner heeft aangegeven correspondentie te willen ontvangen per e-mail wordt er op dit adres een icoontje getoond. Op deze manier selecteer je gemakkelijker de wijze van correspondentie per adres.

Het schrijfveld voor een brief hebben we verkleind. De breedte van het schrijfveld is nu zo breed als een A4. Zo hebben we meer inzicht in waar een zin afbreekt, waar alinea eindigt en hoe en waar een tabel of afbeelding op de brief wordt geplaatst.
Let op: afhankelijk van de ingestelde marges op het briefpapier kan tekst nog iets verspringen ten opzichte van het schrijfveld.

Ook hebben we nog wat aanpassingen gedaan wat betreft de opmaak van de correspondentie. Je kunt nu kiezen voor meerdere lettertype formaten,

> COMMUNICATIE
In de communicatiemodule zijn onlangs nog enkele aanpassingen gedaan.

>> WERKVOLGORDE
De werkvolgorde die in de module Werkvolgorde wordt ingesteld, wordt nu in alle modules op de ingestelde volgorde getoond. Zo staan nu de adressen in het adressen overzicht gesorteerd op werkvolgorde. Maar ook in de modules Correspondentie, Informatie en Nieuws vind je de adressen gesorteerd op werkvolgorde.

>> ENQUETE
De volgorde van de enquêteresultaten hebben we gewijzigd. De resultaten van de laatst ingevulde enquête worden als eerste getoond.

>> AFSPRAKEN
De automatische herinnering voor de gemaakte afspraak werd eerder alleen per SMS verstuurd. Een SMS kunnen wij alleen versturen als er een mobiel telefoonnummer van een contactpersoon van een adres is ingevuld. De automatische herinnering van de geplande afspraak versturen we nu ook per e-mail!
Let op: de herinnering wordt alleen verstuurd naar de contactpersonen van het adres waarvan een e-mailadres bekend is.

De automatische herinneringen kunnen worden gespecificeerd door de datum en de tijd van de geplande afspraak in de herinnering op te nemen. Gebruik hiervoor de placeholder [tijdstip afspraak].

Afspraken plannen kan nu nog sneller! Want je selecteert nu met een klik alle beschikbare tijden per datum.

We blijven Cobee upgraden. We zijn erg benieuwd wat je van deze aanpassingen vindt! Bij nieuwe upgrades zullen wij u weer informeren middels een blog.

Hulp nodig?
Komt u er niet helemaal uit en heeft u hulp nodig? Bel of mail ons dan gerust!

Contact opnemen

Bekijk ook

Officieel partner van OnderhoudNL

10 november 2023

Update – 2024.2

28 maart 2024