Naar de content

Upgrades – februari 2022

3 maart 2022

Welke wijzigingen zijn er in februari 2022 doorgevoerd? Waar zitten de upgrades?

 

> ADRESSEN

Op iedere pagina waar we adressen kunnen selecteren, kunnen we nu inzien welk aantal van het totaal aantal adressen in het project we hebben geselecteerd. Zo kunnen we in een oogopslag checken of we het gewenste aantal adressen hebben geselecteerd en gekoppeld.

 

> CORRESPONDENTIE

Ingeplande correspondentie klaar staan? Mag de ingeplande correspondentie toch nog niet worden verstuurd om redenen als een foutieve vermelding in de brief of uitloop van de planning? Dan kan ingeplande correspondentie worden verwijderd. Adressen kunnen worden geselecteerd en kunnen worden verwijderd voor verzending. Worden alle ingeplande adressen verwijderd? Dan wijzigt de status van de correspondentie van Ingepland naar Geannuleerd.

Per e-mail hebben wij jullie al geïnformeerd over het volgende: vanaf 1 maart 2022 wijzigen de prijzen voor het versturen van brieven via Cobee.
Onze drukker heeft enkele prijswijzigingen doorgevoerd. Helaas zijn wij genoodzaakt deze prijswijzigingen door te voeren. De gewijzigde prijzen voor het versturen van brieven via Cobee worden per 1 maart 2022 gehanteerd. De nieuwe prijzen voor het versturen van brieven worden in de tabel in dit bericht opgesomd.

 

> OPNAME

Op de resultaten pagina hebben we de functionaliteit Selecteer alle toegevoegd. Zo worden in een keer alle adressen geselecteerd waarvan resultaten zijn behaald. Wel zo handig als je een export bestand wenst te genereren met de (tot dan toe) behaalde resultaten van alle adressen.

Ook kunnen we nu sorteren op de resultaten. Sortering van de resultaten kan op Adres, Status, Datum ingediend en Datum goedgekeurd.

De opname module wordt veelvoudig door jullie gebruikt. Super! Formulieren worden steeds uitgebreider, groter en vragen steeds meer “laad tijd” voor het openen en opslaan van een formulier. Door de formulieren nu op een andere manier te laden bij openen en opslaan, hebben we de “laadtijd” van een formulier weten te verbeteren en te versnellen.

 

> COMMUNICATIE

Wat hebben we gewijzigd in de modules die vallen onder het menu-item Communicatie?

>> INFORMATIE

Bij de vorige upgrade gaven we het al aan: vanaf nu kan een informatietekst worden gekoppeld aan een eigen aangemaakte categorie!

Onder het menu-item informatie hebben we een extra submenu-item toegevoegd. In dit submenu-item vinden we de items Informatie en Categorieën. Onder Informatie worden de informatieteksten toegevoegd, zoals we dat gewend zijn. Via het submenu-item Categorieën kunnen naar eigen wens categorieën worden aangemaakt waaraan een informatietekst gekoppeld kan worden. Een categorie kan worden toegevoegd door gebruik te maken van de knop + Toevoegen.
Jij hebt invloed op de volgorde van de categorieën. Door een aangemaakte categorie te pakken en te verslepen bepaal je de volgorde van het tonen van de categorieën op de persoonlijke informatiepagina.

LET WEL: maak eerst een Categorie aan en voeg vervolgens pas de informatie teksten toe.

>> AFSPRAKEN

Bij het selecteren van de data en tijden was er al een knop gemaakt Selecteer alle tijdvakken. We hebben hier nu ook een knop toegevoegd Deselecteer alle tijdvakken met de functionaliteit alle geselecteerde tijdvakken te deselecteren.

Plan of wijzig je vanuit het beheer een afspraak voor de bewoner, dan worden waar bekend nu alvast de contactgegevens van dit adres opgehaald. Zo hoef je bij afspraak bevestiging per e-mail en/of SMS de contactgegevens niet meer handmatig in te vullen.

>> PLANNING

In de balkenplanning hebben we de balk met de data van werken vastgezet. Zo kun je ten alle tijden per adres zien op welke data je welke werkzaamheden gaat uitvoeren.

 

> OPLEVERING

Aan een opleverpunten kunnen verschillende statussen worden gegeven. Een nieuw toegevoegd opleverpunt kent de status Open. Er moet een handeling worden uitgevoerd op het gemaakte opleverpunt. Is deze handeling uitgevoerd, dan kan het opleverpunt de status Ter controle krijgen. Is het opleverpunt gecontroleerd en akkoord bevonden? Dan kan het opleverpunt worden Afgehandeld. Op deze verschillende statussen kan zowel in het beheer van Cobee als in de app worden gefilterd. Zo kun je altijd aangeven alleen de Open opleverpunten te willen inzien. Uiteraard zie jij alleen de opleverpunten waarvoor jij verantwoordelijk bent.

 

> KEUZE

De laatste programmering aan onze nieuwe module: de keuze module wordt geschreven!  We hebben nog even de tijd nodig om alle puntjes op de i te zetten en dan komt deze module live.
Benieuwd? Houd je e-mail in de gaten!

 

> BIBLIOTHEEK

>> CONTACTPERSONEN

In de bibliotheek kunnen nu ook Contactpersonen worden toegevoegd en opgeslagen.

 

> ACCOUNTS

Per account kan worden ingezien aan welke projecten dit account is toegevoegd als gebruiker.

 

En nog iets heel leuks!
We zijn heel druk geweest met uitbreiden van de app wanneer je als beheerder inlogt.

> APP BEHEER(DER)

In de Cobee app of jullie gepersonaliseerde (bedrijfs) app kan ook worden ingelogd met jouw beheerder gegevens. Als beheerder zie je ook alle projecten. Achter een project zie je – afhankelijk van de producten binnen jullie licentie – de modules/tegels Adressen, Opname, Oplevering, Enquete, Berichten en Afspraken.

>> ADRESSEN

Alle adressen toegevoegd aan het project zijn hier in te zien. Zoals ook op de desktop versie als beheerder zijnde kun je hier de algemene adresgegevens inzien. Maar ook de contactpersonen van een adres zijn inzichtelijk. Contactgegevens zijn waar gewenst aan te passen. Een heel nieuw contactpersoon kan aan een adres worden toegevoegd. Ook zien we in de app het dossier per adres. En helemaal handig is het kunnen toevoegen van een notitie aan het dossier van een adres!

>> BERICHTEN

Berichten ontvangen en/of verstuurd naar bewoners zijn hier in te zien. Nieuw ontvangen berichten kunnen in de app worden gelezen en worden beantwoord. Actief een bericht versturen naar een bewoner kan alleen naar de adressen die al eens eerder een bericht via de berichten module hebben verstuurd.

>> AFSPRAKEN

Achter deze module/tegel vind je alle gemaakte en/of te maken afspraken in een project. Achter de afspraak kun je inzien voor welke adressen deze afspraak geldt en of de afspraak al is gemaakt dan wel nog gemaakt moet worden. Door jou als beheerder is een afspraak te wijzigen en/of te maken. Vanuit de app kan de afspraak per SMS of e-mail worden bevestigd richting de bewoner.

 

Hulp nodig?
Vragen over de upgrades? Of kom je er niet helemaal uit en/of heb je hulp nodig? Bel of mail ons dan gerust!

Contact opnemen

Bekijk ook

Update – 2024.2

28 maart 2024

7 tips: zo schrijf je een doeltreffende bewonersbrief

16 februari 2024