Naar de content

AVG

NAW-gegevens zijn veilig bij Cobee. In het digital tijdperk van nu is het natuurlijk belangrijk dat jouw organisatie de beveiliging goed op orde heeft. Dat er persoonsgegevens op straat belanden is dan ook de grootste nachtmerrie van ieder die met persoonsgegevens werkt of verstrekt. Ook gevoelige informatie wil je natuurlijk niet altijd voor iedere externe zowel interne betrokkenen toegankelijk beheren.

AVG

Privacy Verified-certificaat

Het is dan ook goed dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2016 in het leven is geroepen. Door de AVG heb je als ondernemer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Is elke applicatie/softwaresysteem AVG-proof? Nee. Cobee beschikt over het Privacy Verified-certificaat om aan te tonen dat onze bouw software en onze protocollen aan de AVG voldoen. De volgende tips willen we je graag meegeven:

  • Stop met NAW-gegevens onveilig te beheren in verschillende documenten of onveilige applicaties.
  • Zorg dat er geen NAW-gegevens staan opgeslagen, op devices van medewerkers, onveilige servers of op plekken waar iedereen zomaar bij kan.

Zelf inrichten

Hoe dan wel? Bij Cobee hebben we onze bouw software zo ingericht dat jij en jouw collega’s AVG-proof NAW-gegevens kunnen verwerken en beveiligt kunnen opslaan. Dit geldt ook voor je eventuele projectpartners en opdrachtgevers. In Cobee bepaal je tenslotte zelf wie wat kan inzien en wie wat wel of niet kan bewerken, wel zo veilig.