Naar de content

Privacyverklaring – Bewoners

Privacy Statement voor bewoners

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 9 maart 2022.

Onze tool Cobee (hierna: Cobee) stelt opdrachtgevers en aannemers in staat om te communiceren met u als bewoner over werkzaamheden aan, in of om uw woning. De opdrachtgever of aannemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van u als bewoner. Deze wordt daarom ‘de verantwoordelijke’ genoemd in dit privacy statement. Cobee verwerkt deze persoonsgegevens enkel als verwerker ten behoeve van de verantwoordelijke. In het kader van transparantie bieden wij graag meer informatie over hoe wij dat doen. Ook hebben wij passende afspraken gemaakt met de verantwoordelijke via een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Privacy is voor ons namelijk van groot belang.

Welke persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt via Cobee?

Via Cobee kan de verantwoordelijke u als bewoner informeren over werkzaamheden aan, in of om uw woning. De verantwoordelijke kan uw gegevens toevoegen, of u kunt dit zelf doen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en plaats). Deze worden door de verantwoordelijke ingevoerd.
 • Voor- en achternaam (deze kunt u, indien gewenst, zelf toevoegen)
 • Geslacht (deze kunt u, indien gewenst, zelf toevoegen)
 • Telefoonnummer (deze kunt u, indien gewenst, zelf toevoegen)
 • E-mailadres (deze kunt u, indien gewenst, zelf toevoegen)

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens via Cobee voor de volgende doelen:

 • Uw adresgegevens worden gebruikt om voor het adres waar u woont een uniek account aan te kunnen maken. Hierdoor kan informatie over werkzaamheden, planning en berichten, specifiek voor het adres waar u woont, aan het account worden gekoppeld.
 • Uw voor- en achternaam worden gebruikt om e-mails en brieven te kunnen personaliseren.
 • Uw geslacht wordt gebruikt om een juiste aanhef in de brief te kunnen hanteren.
 • Uw telefoonnummer wordt gebruikt zodat de verantwoordelijke, indien nodig, per SMS informatie naar u kan sturen.
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt zodat de verantwoordelijke u berichten kan mailen. Via Cobee worden meldingen per e-mail naar u verstuurd zodra de verantwoordelijke reageert op een bericht binnen de tool.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter, het kan voorkomen dat andere verantwoordelijken Cobee gebruiken voor andere projecten waarin hetzelfde adres geregistreerd staat. Om die reden blijven de persoonsgegevens bewaard, tenzij u een verzoek indient tot het verwijderen van uw gegevens.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Cobee deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij dit in opdracht van de verantwoordelijke doen, wij een grondslag hebben of dat wij de derde als leverancier inschakelen. Daarnaast hebben de verantwoordelijken die zich direct en/of indirect bezighouden met de communicatie en/of de werkzaamheden met betrekking tot uw adres, toegang tot uw gegevens.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Opdrachtgevers en/of aannemers
 • Postorderbedrijven
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en dienstverleners
 • Marketingbedrijven

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde landen (landen welke buiten de Europese Unie zijn gelegen), zorgen wij dat daarvoor passende waarborgen aanwezig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Op onze website (bewoners.cobee.nl) en in de app gebruiken we Google Analytics cookies om inzicht te verkrijgen in het bezoekers- en gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikservaring te verbeteren. Hier zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser van het apparaat.

We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • we geen gebruikmaken van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Zowel Cobee als de verantwoordelijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens hieronder.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt via Cobee, kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke, of met ons via de contactgegevens hieronder. Wij overleggen altijd samen met de verantwoordelijke om aan uw verzoek te voldoen. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen
• Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
• Het laten beperken van de verwerking
• Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als deze termijn verlengd wordt, stelt de verantwoordelijke u daarvan tijdig op de hoogte.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dit kenbaar maken via de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook ons privacy statement aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw klacht om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over ons privacy statement? Dan kun u contact opnemen via de volgende contactgegevens.

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over ons privacy statement? Dan kun u contact opnemen via de volgende contactgegevens.

Cobee B.V.
Holleweg 16F
3925 LW Scherpenzeel

Telefoonnummer:        085-3038168
E-mailadres:                 info@cobee.nl
KvK-nummer:              66270774